Kortodds

Många kortspel handlar om att korrekt kunna räkna odds. Poker är väl det mest uppenbara exemplet, men det är även viktig kunskap i blackjack. Och faktum är att grunden i att räkna kort i blackjack, är hur du räknar ut din vinstchans i poker. Det hela handlar om en i grund och botten ganska enkel matematik, men det ska sägas att den är enklare att tillämpa i poker än i blackjack. I båda fallen handlar det om att räkna på vilka möjliga händer som du kan få. När det gäller poker (för enkelhets skull Texas Hold ‘em) är det rakt på sak. De kort du har på hand, tillsammans med de som finns på bordet. Vilket/vilka kort behöver du få på turn och/eller river för att du ska få den handen?

För att ta ett exempel: Du har spader 7 och 9 på hand. På bordet ligger spader 2, hjärter 8, hjärter 9 och spader ess. Den bästa hand du kan få är ytterligare en spader, och således få en färg. Med tanke på att du vet att det finns fyra spader ute, så finns det således ytterligare nio spader därute. De två kort du har på hand och de fyra som ligger på bordet gör att det finns 46 kort kvar. Vad är då chansen att du ska få en spader på rivern? Enkel matematik: 9/46 = 0,1956 = 19,56% chans att du ska få din spader på sista kortet. Om du i stället vill räkna efter hur stor chans det är att du ska få ett kort på antingen turn eller river blir det lite svårare. Du har då 5 kort synliga, och säg att det i kortleken finns 6 kort som är en ”out” för dig. Chansen för att du inte ska få den på turn eller river är då 41/47 gånger 40/46 = 75,86% chans att du inte ska få ditt eftertraktade kort.

Vad har detta med blackjackräkning att göra? Jo, den räkningen går ut på att du räknar efter om det finns fler kort över ett visst värde än under ett annat kvar i kortleken. Principen är alltså densamma: fler kort dras, och de kort som dras förändrar då chansen för att kort som är gynnsamma för dig ska dyka upp. Naturligtvis ligger det mer i det. Men förståelsen av själva denna grundidén gör att det blir mycket lättare att sätta sig in i de exakta teorierna bakom korträkning.